Kuřátka

Ve třídě Kuřátek se staráme o děti ve věku od dvou let do čtyř let. O děti pečujeme v malé skupině o počtu maximálně 15 dětí. Takto malé děti potřebují především bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře, teprve pak mohou poznávat nové věci. Jazyková koncepce vychází z imerzní metody. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy. Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. O děti ve třídě Kuřátek pečují jedna německá a dvě české učitelky.

Dětem nabízíme velké množství aktivit, které je nejen baví, ale i rozvíjejí ve všech oblastech. Pro malé děti je velmi důležité poznávání okolního světa všemi smysly. Děti zkoušejí pracovat s nejrůznějšími materiály (papír, modelína, prstové barvy, přírodní materiál atp.), čímž procvičují motoriku a rozvíjí svou kreativitu. Důraz klademe také na rozvoj pohybu a podporu přirozené radosti z něj. A to během společného programu, hraní na zahradě i příležitostných vycházkách. Nevynecháváme ani rozvoj řeči, jehož základem jsou písničky, básničky i prstové hry.

Radost z hudby podporujeme každý den zpěvem, tancem, či doprovázením se na různé hudební nástroje. Navíc dětem jednou týdně nabízíme speciální hudební program s naší hudební pedagožkou. 

Velký důraz klademe na adaptační fázi dítěte, je pro nás důležité, aby si dítě na školku zvyklo postupně, bez zbytečného stresu a strachu. Během prvních dnů dítě zůstává ve školce vždy s jedním rodičem (či jinou jemu důvěrně známou osobou). Takto se nejprve z bezpečné blízkosti rodiče seznámí s prostředím školky, dětmi i učitelkami. Teprve potom se rodič může na chvíli, postupně pak na delší dobu, ze školky vzdálit. Adaptační fáze probíhá vždy individuálně, podle potřeb konkrétního dítě a po dohodě rodičů a učitelek. Je pro nás velice důležité, aby si dítě nepřipadalo ve školce odložené, ale aby se ve skupině cítilo dobře a bezpečně. Zároveň si přejeme, aby rodiče odcházeli ze školky s pocitem, že je o jejich dítě během dne dobře postaráno!


Učitelky:

Teresa Pönitz

dobrovolnice Evropského sboru solidarity

Fotoalbum