Projekty

ELLA A JEJÍ ROK V PRAZE

Evropský sbor solidarity

Projekt 2023-01-CZ01-ESC-51-VTJ-000137922

ESC 2023 Preschool Education

PROGRAM CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2024

Od Hlavního města Prahy jsme na tento rok obdrželi neinvestiční dotaci v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání.

Finanční prostředky budou vynaloženy na rozvoj digitální výchovy ve školce a na trénink komunikačních dovedností pedagogů.

SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ

Přírodní zahrada MŠ KIDS Company Praha

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

NOVÁ DOBROVOLNICE ELLA

Evropský sbor solidarity

Projekt 2023-01-CZ01-ESC-51-VTJ-000137922

ESC 2023 Preschool Education

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ KIDS COMPANY PRAHA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Práce finišují!

NOVÁ DOBROVOLNICE TERESA

Evropský sbor solidarity

Projekt 2023-01-CZ01-ESC-51-VTJ-000137922

ESC 2023 Preschool Education