Přihlášení do školky

Líbilo se Vám v naší školce a chcete k nám Vaše dítě přihlásit? Prosím seznamte se s podmínkami přijetí a dalšími důležitými informacemi o provozu školky.


Věk

Do školky přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let, které jsou rozděleny do dvou tříd. Ve školce máme třídu Kuřátek pro nejmenší děti od 2 do 4 let a třídu Kačenek pro děti od 4 do 6 let. Speciální program v posledním roce docházky do školky zaměřený na přípravu na české i německé základní školy nabízíme předškolákům ve věku 5-6 let ve skupině Vlaštovek. Pro předškolní děti platí povinná docházka 5x týdně alespoň na dopoledne!


Program

Rodiče si mohou pro své děti zvolit půldenní (7:30-13:00 hodin) nebo celodenní (7:30-18:00 hodin) program.
Program v německém jazyce se koná vždy dopoledne.
Po dohodě je možná také docházka na tři (po-st nebo st-pá) nebo čtyři dny (po-čt neb út-pá) v týdnu.


Podmínky přijetí do školky

Všechny děti musí před nástupem do školky předložit potvrzení od lékaře a musí být očkovány!


Přihláška do školky

Přihlášení do školky probíhá prostřednictvím školkové aplikace, link Vám na vyžádání zašleme. Na základě vyplněné přihlášky Vám předběžně rezervujeme místo ve školce v domluveném termínu.


Registrační poplatek

Po zaslání přihlášky Vám vystavíme fakturu na registrační poplatek ve výši 20.000 Kč, po jeho uhrazení je místo ve školce pro Vaše dítě pevně rezervováno! 


Co ještě musíte vědět před nástupem dítěte do školky

Není nutné, aby děti při nástupu do školky ovládaly oba jazyky. Ve školce velmi rychle získají jazykové znalosti denním kontaktem s učiteli a ostatními dětmi.
Před přijetím do školky můžete společně s dítětem školku navštívit. Před nástupem dítěte do školky Vás čeká první schůzka s učiteli z příslušné třídy.
Společně s Vámi plánujeme adaptaci ve školce a postupné začlenění dítěte do kolektivu. První dny jsou pro dítě velmi důležité, ale zároveň také náročné. Vaše přítomnost během prvních dnů ve školce dítěti novou situaci ulehčí. Zároveň je pro nás velmi důležité, abyste i Vy odcházeli ze školky s pocitem, že se tam Vaše dítě cítí dobře a je o něj dobře postaráno.


Školné

Školné se platí 12x ročně za každý kalendářní měsíc vždy dopředu, a to i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti dítěte.