MUDr. Petra Kyclová – Morávková

učitelka Kuřátka
Po studiu všeobecného lékařství na Karlově univerzitě jsem pracovala jako lékařka na německé dětské rehabilitační klinice. Od května 2020 pracuji jako česká učitelka ve třídě Kuřátek a studuji dálkově předškolní pedagogiku. Na dětech miluji jejich spontánnost a upřímnost. Nejraději s nimi tvořím, podnikám výlety, povídám si s nimi a naslouchám jim.

Náš tým