Státní fond životního prostředí ČR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Státní fond životního prostředí schválil naši žádost v rámci výzvy č. 5/2022 Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti a přispěje nám částkou 500.000 Kč na úpravu naší školkové zahrady.

V roce 2023 proběhne tedy v naší školce rekonstrukce zahrady, která bude reagovat na potřeby naší mateřské školy a bude klást důraz na rozvoj možností environmentální výuky v MŠ a biodiverzity v rámci zahrady. Předmětem úprav bude mimo jiné úprava terénu stávající zahrady, vytvoření pěstební zahrady, výrazné rozšíření druhové skladby flóry a vytvoření vhodných zón pro pozorování hmyzu a ptactva. 

S úpravou zahrady začneme na jaře a budeme Vás průběžně informovat o postupu prací :)