S dětmi se vydáme na zážitkovou procházku po budově Kunsthalle. 

Zaměříme se na zajímavá místa, detaily architektury a především na to, co v galerii zajímá děti.