Chcete přihlásit Vaše dítě do naší školky?

Nejprve Vás srdečně zveme na návštěvu a prohlídku naší školky. Pokud máme volná místa, přijímáme nové děti v průběhu celého školního roku. Aby pro Vaše dítě ani Vás nebyl nástup do školky stresující, máte možnost v prvních dnech dítě při jeho pobytu ve školce doprovázet. Seznamte se prosím s podmínkami pro přijetí dítěte do školky a přečtěte si, jak podat přihlášku a jak dítě na školku co nejlépe připravit.

Již jste navštívili naši školku a uvažujete o přihlášení dítěte? Prosím seznamte se s podmínkami přijetí a dalšími důležitými informacemi o provozu školky.

Věk:
Do školky přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let, které jsou rozděleny do dvou tříd. Ve školce máme třídu Kuřátek pro nejmenší děti od 2 do 3,5 let a třídu Kačenek pro děti od 3,5 do 6 let. Speciální program v posledním roce docházky do školky zaměřený na přípravu na české i německé základní školy nabízíme předškolákům ve věku 5-6 let ve skupině Vlaštovek. Pro předškolní děti platí povinná předškolní docházka!

Program:
Rodiče si mohou pro své děti zvolit půldenní (7:30-13:00 hodin) nebo celodenní (7:30-18:00 hodin) program.
Program v německém jazyce se koná vždy dopoledne.
Po dohodě je možná také docházka na tři (pondělí – středa nebo středa – pátek) nebo čtyři dny v týdnu.

Podmínky přijetí do školky:
Všechny děti musí před nástupem do školky předložit potvrzení od lékaře a musí být očkovány!

Co ještě musíte vědět před nástupem dítěte do školky:
Není nutné, aby děti při nástupu do školky ovládaly oba jazyky. Ve školce velmi rychle získají jazykové znalosti denním kontaktem s učitelkou a ostatními dětmi.
Před přijetím do školky mohou rodiče společně se svým dítětem školku navštívit. Před nástupem dítěte do školky čeká rodiče první schůzka s učitelkami z příslušné třídy.
Na základě rozhovoru s rodiči plánujeme společně první dny ve školce a postupné začlenění dítěte do kolektivu. První dny ve školce jsou pro dítě velmi
důležité, ale zároveň také náročné. Proto si přejeme, aby rodič byl během prvních dnů ve školce přítomen a dítěti tak novou situaci ulehčil. Také je pro nás velmi důležité, aby rodiče odcházeli ze školky s pocitem, že se tam jejich dítě cítí dobře a je o něj dobře postaráno.

Školné:
Školné se platí 12x ročně za každý kalendářní měsíc vždy dopředu, a to i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti dítěte.

Než Vaše dítě do školky nastoupí, musíte vyplnit a zaslat nám přihlášku a další poklady. Rádi Vám s vyplněním formulářů pomůžeme!

Přihláška do školky Na základě vyplněné přihlášky Vám předběžně rezervujeme místo v naší školce v domluveném termínu. Po odevzdání přihlášky Vám vystavíme fakturu na registrační poplatek ve výši 15.000 Kč, po jeho uhrazení je místo ve školce pro Vaše dítě pevně rezervováno! Potom od nás obdržíte smlouvu o péči o dítě, kterou nám podepsanou předáte před nástupem dítěte do školky.
Přihláška do školky probíhá prostřednictvím školkové aplikace, link Vám na vyžádání
zašleme.

Zdravotní karta Abychom mohli dobře pečovat o Vaše dítě, potřebujeme informace týkající se jeho zdravotního stavu a plnou moc pro jednání učitelů se zdravotním personálem v případě potřeby.
zdravotni karta PDF

Souhlas GDPR K nakládání s osobními údaji, zejména pro zveřejňování fotografií z akcí školky potřebujeme Váš souhlas či nesouhlas.
souhlas s GDPR PDF

Pověření k vyzvedávání Pokud mají Vaše dítě vyzvedávat i další Vámi pověřené osoby, potřebujeme od Vás informaci, komu smíme Vaše dítě předat.
Pověření k vyzvedávání

Vaše dítě již brzy nastoupí do naší školky. Abychom jemu i Vám ulehčili první dny v novém prostředí, vypracovali jsme koncept postupného přivykání dítěte na školku. Velmi důležitou roli v tomto procesu představujete i Vy, neboť jste pro dítě osobou důvěrně známou a milovanou. Vy jako rodič můžete Vašemu dítěti příchod do školky ulehčit tím, že se společně na tento velký krok připravíte. Připravili jsme pro Vás několik důležitých rad a tipů, jak můžete své dítě při nástupu do školky podpořit. Zároveň zde naleznete všechny důležité informace o školce.

Info Kuřátka

Info Kačenky Vlaštovky

Školné a stravné dle aktuálního ceníku můžete platit měsíčně, půlročně či ročně.

cenik 2019-2020