MŠ KIDS Company – šablony III

V naší školce se od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2021 realizuje projekt s názvem „MŠ KIDS Company-šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018154, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. V případě naší školky byla finančně podpořena pracovní pozice chůvy ve skupině Kuřátek! Děti …

MŠ KIDS Company – šablony III Pokračovat ve čtení »

Evropský sbor solidarity – rok s Magdou a Hannah

ESV/ESC reg. číslo: 2014-1-CZ01-KA110-002190 V tomto školním roce, od září 2019 do srpna 2020, jsme v naší školce hostili dvě dobrovolnice v rámci programu Erasmus +, Evropský sbor solidarity, Magdu a Hannah. Obě přijely do Prahy z Německa, kde právě složily maturitní zkoušku, a rozhodly se vyzkoušet, jaké to je, žít a pracovat v zahraničí. …

Evropský sbor solidarity – rok s Magdou a Hannah Pokračovat ve čtení »

24.06.2020 Červenec a srpen ve školce

Brzy začínají letní prázdniny! Školka bude celé léto otevřená v běžném režimu, paní učitelky budou mít samozřejmě také střídavě dovolenou. Pouze koncem srpna – od 26. do 28.8.2020 – bude školka zavřena z důvodu údržby, úklidu a přípravy na nový školní rok. Na děti se budeme opět těšit 31.8.2020!

22.06.2020 Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Multikulturní vzdělávání je každodenní součástí vzdělávání v naší školce. Naše děti, jejich rodiče i paní učitelky pocházejí z různých zemí a přinášejí s sebou různé jazyky, zvyky a tradice, které náš vzdělávací koncept velmi obohacují. I ve školním roce 2019/2020 téměř všechny děti v naší školce mluví i jiným jazykem než česky. Kromě českého a německého jazyky ovládají …

22.06.2020 Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643 Pokračovat ve čtení »

18.02.2020 Náš krásný svět – Přednáška o dvojjazyčnosti

Poslední akcí v rámci projektu Multikulturní vzdělávání bylo setkání s kolegyněmi z česko-německé školky JUNIKORN v Plzni. Dvojjazyčnost je v naší školce stále aktuálním tématem. Pozvali jsme proto na besedu dvě milé kolegyně, Ing. Janu Konečnou a Ing. Alenu Svobodovou, které se v česko-německém prostředí pohybují poměrně dlouhou dobu, jejich dvojjazyčná školka JUNIKORN existuje již více než pět let. Za …

18.02.2020 Náš krásný svět – Přednáška o dvojjazyčnosti Pokračovat ve čtení »

10.2.2020 Náš krásný svět – Literární odpoledne se spisovatelkou

V našem projektu Multikulturní vzdělávání se zabýváme také pohádkami a příběhy. Při minulé akci jsme jednu pohádku v podání loutkového divadla shlédli, nyní jsme se rozhodli, že si děti zkusí samy příběh napsat. Naše pozvání na literární odpoledne přijala paní Mgr. Michaela Škultéty, významná česká překladatelka z němčiny, která se zaměřuje zejména na současnou německojazyčnou literaturu a beletrii …

10.2.2020 Náš krásný svět – Literární odpoledne se spisovatelkou Pokračovat ve čtení »

10.12.2019 Náš krásný svět – Z pohádky do pohádky

V rámci projektu Multikulturní vzdělávání jsme v naší školce uspořádali pro děti, jejich rodiče a další hosty divadelní představení a diskusi s odborníky o významu pohádek pro multikulturní výchovu. Naším hostem byl divadelní soubor Buchty a loutky, nezávislé alternativní loutkové divadlo, hrající pro děti i dospělé v Čechách i zahraničí. Herci si pro nás připravili loutkové představení severské pohádky …

10.12.2019 Náš krásný svět – Z pohádky do pohádky Pokračovat ve čtení »

8.10.2019 Náš krásný svět – Dvojjazyčné děti z logopedického hlediska

Pro rodiče dětí z naší školky, z nichž většina vyrůstá ve dvojjazyčných či dokonce vícejazyčných rodinách, jsme uspořádali přednášku o jazykovém vývoji těchto dětí a možných logopedických problémech. Naší přednášející byla paní Bc. Kathrin Bujok, vystudovaná logopedka s desetiletou praxí. Rodiče z naší školky ji znají, neboť ve školce již několik let vede logopedický kroužek němčiny. Paní …

8.10.2019 Náš krásný svět – Dvojjazyčné děti z logopedického hlediska Pokračovat ve čtení »

21.6.2019 Náš krásný svět – Cesta kolem světa

Od března 2019 jsme s dětmi připravovali nový projekt Cesta kolem světa. Vybrali jsme některé země, ze kterých naše děti či paní učitelky pocházejí. Děti tak měly možnost se na delší dobu ponořit do kultury různých zemí. Jednotlivých zemím jsme se intenzivně věnovali většinou dva týdny.  Děti se seznámily s jazykem, tradicemi a různými zajímavostmi …

21.6.2019 Náš krásný svět – Cesta kolem světa Pokračovat ve čtení »

24.01.2019 Náš krásný svět – Setkání s pedagogy z dánských a německých školek

V rámci projektu Multikulturní vzdělávání jsme zorganizovali setkání s pedagogy z mateřských škol v Německu a Dánsku. Během této akce se mohli rodiče dětí z naší školky i další hosté seznámit s tím, jakým způsobem se problematikou dvojjazyčnosti zabývají v zahraničních mateřských školách. Našimi hosty byly paní Lara Lehwald, učitelka z německé školky v dánském Sonderborgu, a paní Bettina Linnweber, učitelka německo-anglické školky v německém …

24.01.2019 Náš krásný svět – Setkání s pedagogy z dánských a německých školek Pokračovat ve čtení »

Náš krásný svět – Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818

Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta (v naší školce působil dvojjazyčný školní asistent), odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání , kterých jsme realizovali celkem pět. V naší školce mluví téměř všechny děti i …

Náš krásný svět – Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818 Pokračovat ve čtení »

19.06.2020 Rozloučení s předškoláky

Srdečně zveme všechny naše předškoláky, jejich rodiče a sourozence na malou slavnost na zahradě školky. Letos pouze v menším kruhu, ale o to víc se těšíme, že si společně užijeme hezké odpoledne!

18.09.2020 Slavnost ve školce

Koncem června jsme chtěli spolu s Vámi oslavit 15 let od otevření naší školky. Nyní jsme se rozhodli, že termín oslavy přesuneme na září 2020. Budeme se moc těšit, že v září už bude doba příznivější pro setkání a oslavy, o to více se na Vás těšíme! O programu oslavy Vás budeme postupně informovat, 🍾🎂🥂

21.05.2020 DÍK NAŠIM DOBROVOLNICÍM MAGDĚ A HANNAH

Magda a Hannah tráví rok své Evropské dobrovolné služby v rámci programu Erasmus + v naší školce, Magda ve skupině Kuřátek, Hannah u Kačenek, nyní v květnu jsou s námi již osm měsíců. Když začala koronavirová krize, jejich pobyt se právě přehoupl do druhé poloviny. Do školky chodilo méně dětí, život v České republice se …

21.05.2020 DÍK NAŠIM DOBROVOLNICÍM MAGDĚ A HANNAH Pokračovat ve čtení »

20.05.2020 Multikulturní vzdělávání ve školce

V naší školce dětem nabízíme program v češtině a němčině. Kromě těchto dvou jazyků mluví naše děti ale ještě dalšími 8 jazyky 😍 Jazyková úroveň dětí je ale ve všech jazycích na různé úrovni a máme velkou radost, že můžeme děti více podpořit i díky projektu OPP PR Multikulturní vzdělávání. Díky tomu se Magda v naší školce …

20.05.2020 Multikulturní vzdělávání ve školce Pokračovat ve čtení »

04.05.2020 – PROVOZ ŠKOLKY

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 4.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (po dobu trvání epidemiologických opatření) Vážení rodiče, na základě doporučení a tzv. hygienického manuálu vydaných Ministerstvem školství dne 3.5.2020 bychom Vás chtěli informovat o opatřeních pro provoz mateřských škol platných do konce školního roku 2019/2020: Cesta do mateřské školy a z mateřské školy Při cestě …

04.05.2020 – PROVOZ ŠKOLKY Pokračovat ve čtení »