Kroužky

Program v naší školce doplňují kroužky v českém i německém jazyce. Každý rok nabídku kroužků obměňujeme dle zájmu dětí. Kroužky jsou určeny pro děti ze skupiny Kačenek a Vlaštovek.

Děti ze třídy Kačenek chodí každý čtvrtek cvičit do Sokola. Je pro nás velmi důležité, aby děti měly i během zimních měsíců dostatek pohybu.
Nabízíme proto každý týden „tělocvik“, kde mohou děti rozvíjet své motorické schopnosti. V budově Sokola si pronajímáme velkou tělocvičnu, ve které můžeme s dětmi využít a vyzkoušet různé nářadí.

Termín: čtvrtek 10.00-11.00
Cena: v ceně dopoledního školného
Pro: děti ze třídy Kačenek a Vlaštovek

Vždy jaře nabízíme pro děti tříměsíční plavecký kurz. V dopoledních hodinách navštěvujeme plavecký bazén, kde děti začínají nacvičovat základní plavecké dovednosti.

Termín: duben – červen 2020
Cena: v ceně dopoledního školného
Pro: děti ze třídy Kačenek a Vlaštovek

Ve školce máme pěknou kuchyňku, kde s dětmi pravidelně vaříme. Děti se učí zacházet s kuchyňským náčiním, rozpoznat chutě různých jídel a samozřejmě připravit pro sebe i své kamarády jednoduché pokrmy. Děti se také seznamují se základy zdravé výživy.

Termín: středa 15.30-16.30
Cena: v ceně celodenního školného
Kroužek vede: Magdaléna Mátlová, DiS.
Pro: děti ze třídy Kačenek a Vlaštovek

Cvičení pro rozvoj řeči v němčině

Cílem Cvičení pro rozvoj řeči je pozitivní ovlivňování vývoje řeči u dětí. Jednou týdně budeme společně formou povídání, písniček a her rozvíjet německý jazyk na úrovni slovní zásoby, gramatiky, schopnosti vyprávět a artikulace. Záměrem tohoto kroužku není výuka němčiny, ale podpora dětí, které mají potíže ve výše jmenovaných oblastech.

Termín: pondělí 13.45-14.30
Cena: 800 Kč/měsíčně
Kroužek vede: Bc. Kathrin Bujok
Pro: děti ze třídy Kačenek a Vlaštovek

Na kroužku keramiky děti rozvíjí kreativní myšlení, všeobecnou zručnost a především jemnou motoriku, která je pro ně velmi důležitá. Vyzkoušejí a osvojí si základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Z kroužku si odnesou nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky. Ty budou po důkladném vyschnutí nejprve vypáleny v keramické peci, pak si je děti namalují glazurami, engobami, či efektovými barvami.

Termín: úterý 15.30-16.30
Cena: 800 Kč/měsíčně
Kroužek vede: externí lektor
Pro: děti ze třídy Kačenek a Vlaštovek